Monday, December 5, 2011

Photog Contest : Tak Nak MerokokSILA KLIK KAT GAMBAR UNTUK REDIRECT KE PAGE CONTEST

Untuk menyertai peraduan fotografi ini, anda dikehendaki pergi ke laman Facebook
Tak Nak Merokok, kemudian "Like" pada page tersebut. Seterusnya anda hendaklah mendaftar dahulu. Setelah mendaftar anda bolehlah menghantar penyertaan atau mengundi gambar kegemaran anda.

Pastikan anda memberi kebenaran untuk aplikasi "Gaya Hidup Sihat" berinteraksi dengan akaun Facebook anda.

Sila tekan "VOTE" pada foto pilihan untuk mengundi.
TERMA DAN SYARAT

-Pertandingan ini di buka kepada semua warga Malaysia
-Pertandingan ini di buka dari 22hb November 2011 hingga 10hb Disember 2011
-Setiap gambar haruslah menyampaikan mesej Tak Nak Merokok tanpa melibatkan sebarang rokok mahupun kotak rokok.
-Gambar yang hendak dipertandingkan mestilah tidak menyalahi tatasusila dan sensitiviti masyarakat Malaysia
-Setiap penyertaan akan dinilai bedasarkan 50% undian dan 50% dari pihak Kementerian Kesihatan
-Pihak kementerian tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerugian atau tuntutan untuk menyertai pertandingan ini
-Keputusan pertandingan adalah muktamad. Sebarang rayuan tidak akan di layan
-Pihak kementerian mempunyai hak, mengikut budi bicara dan peserta bersetuju bahawa pihak kementerian boleh menggunakan semua nama, foto, dan maklumat penyertaan peserta/dan pemegang tanpa perlu mendapatkan apa-apa persetujuan atau tanpa apa-apa bayaran kepada peserta atau untuk tujuan publisiti, pengiklanan dagangan atau promosi dalam apa-apa media.
-Pihak Kementerian adalah tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa maklumat yang tidak betul atau tidak tepat yang telah dihantar oleh pihak peserta dan tidak boleh dipertanggujawabkan ke atas apa-apa kesilapan, ketinggalan, gangguan, pemotongan, kecatatan, kelewatan dalam operasi atau transmisi kegagalan litar komunikasi, kemusnahan, virus dan sebagainya.
-Semua foto, maklumat peribadi dan nama yang dihantar dalam Pertandingan ini, cap perkhidmatan, nama dagangan dan cap dagangan adalah harta kepunyaan Kementerian Kesihatan.No comments: